Serà una festa

És la ràbia
d'aquest país,
massa mapes
que no l'estimen.

És la ràbia
d'aquest país,
quan sent himnes
que desafinen.

És la gàbia
d'un munt de gent,
camí fosc
poca llum i sola.

És la gàbia
d'un munt de gent,
un volar que
volar no vola.

Llançarem mocadors al vent,
posarem moltes flors a taula,
el cor nostre es farà valent,
hem donat la nostra paraula.

És l'antena
que emet senyals,
les fronteres
interferides.

És l'antena
que emet senyals,
les pantalles
amb les mentides.

És l'estrena
del dia nou,
contrasenya
de porta a porta.

És l'estrena
del dia nou,
l'esperança
que no és morta.

És la terra
que ens ve de lluny,
arrelats
contra la injustícia.

És la terra
que ens ve de lluny,
l'estimem
i serà notícia.

Llançarem mocadors al vent,
posarem moltes flors a taula,
el cor nostre es farà valent,
hem donat la nostra paraula.